Tiếng Việt

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thứ sáu, 08/09/2023, 15:38 GMT+7

54_TB_ve_ngay_DKCC_lay_y_kien_CD_bang_VB_va_chi_tra_co_tuc_2022-lan_1_2023_00154_TB_ve_ngay_DKCC_lay_y_kien_CD_bang_VB_va_chi_tra_co_tuc_2022-lan_1_2023_002