Tiếng Việt

Công ty xin trân trọng thông báo kể từ ngày 04/04/2022 công ty sẽ chuyển sang Mẫu hóa đơn điện tử có nhiều loại thuế Giá trị gia tăng (VAT) trên cùng 1 hóa đơn (Mẫu Hóa Đơn điện tử mới đính kèm theo thông báo)