Tiếng Việt

CHUYỂN ĐỔI SỐ, CUỘC CÁCH MẠNG TOÀN DÂN

Thứ năm, 06/08/2020, 09:45 GMT+7

chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan-6

chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan_h1

Một đặc điểm chung mà các địa phương đang gặp phải là rất nhiều nơi vẫn còn loay hoay với chiến lược chuyển đổi số.

Nhiều tỉnh chỉ mới nhìn thấy khó khăn của địa phương mình và cũng không ít tỉnh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy vậy, đối với chuyển đổi số, người lãnh đạo tại mỗi địa phương chỉ cần quyết định chuyển đổi cái gì, còn làm việc đó như thế nào là việc của các nhà chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ số.

Việc tách biệt 2 công đoạn này sẽ làm cho quá trình chuyển đổi số dễ hơn và nhanh hơn.

Để chuyển đổi số, nên làm theo thứ tự, xem điều gì buộc phải làm thì nên làm trước.

Chẳng hạn như việc học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tiếp đến, cần ưu tiên những dịch vụ khi triển khai trên môi trường số sẽ đem lại kết quả vượt trội. Việc đẩy nhanh các dịch vụ công trực tuyến là một ví dụ.

Cuối cùng là ưu tiên những sản phẩm, dịch vụ có thể tạo ra các giá trị, dịch vụ mới khi được đẩy lên môi trường số.

chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan-h2

Chuyển đổi số chính là bước phát triển tiếp theo có tính đột phá của việc ứng dụng CNTT. Chuyển đổi số sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai CNTT nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.

Trọng tâm của chính phủ điện tử là triển khai các dịch vụ công trực tuyến bằng CNTT. Trong khi đó, mục tiêu của chính phủ số là đưa tất cả hoạt động của chính phủ lên môi trường số, không chỉ bao gồm các dịch vụ công trực tuyến. Như vậy, chính phủ số đã bao gồm cả chính phủ điện tử.

Thách thức lớn nhất của việc chuyển lên môi trường số nằm ở vấn đề thay đổi thói quen. Thói quen đó có thay đổi được hay không phụ thuộc lớn vào quyết tâm chính trị của lãnh đạo.

Môi trường chính trị một Đảng lãnh đạo và sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp công nghệ số là lợi thế lớn nhất của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số. Khó nhất trong chuyển đổi số là thay đổi nhận thức, tạo ra công cụ và vận động để toàn dân cùng tham gia chuyển đổ số.

Đối với vấn đề trên, Bộ TT&TT sẽ ban hành cẩm nang về chuyển đổi số ngay trong tháng 8 để phát tận tay các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đây là cách nhanh nhất để cung cấp những thông tin cơ bản về chuyển đổi số.

Trong năm 2020, các bộ, ban, ngành và các địa phương sẽ ban hành chiến lược chuyển đổi số của riêng mình. Để hỗ trợ về mặt công cụ, cứ mỗi tuần, Bộ TT&TT sẽ ra mắt các nền tảng phục vụ cho việc chuyển đổi số tại Việt Nam. Bộ các tiêu chí về chuyển đổi số cũng sẽ sớm được cho ra mắt.

chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan-h3

Trước thắc mắc của rất nhiều địa phương, Bộ TT&TT đã đưa ra 10 kiến nghị đối với các tỉnh về chuyển đổi số.

Đầu tiên, các địa phương cần sớm ban hành nghị quyết chuyên đề và chiến lược về chuyển đổi số.

Bộ TT&TT cam kết hỗ trợ để các tỉnh ban hành được chiến lược này ngay trong năm 2020.

Để phát triển hạ tầng số, các tỉnh cần đẩy nhanh chương trình mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường cáp quang Internet, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số.

Địa phương cũng cần tính đến việc triển khai 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh nhằm đón làn sóng đầu tư mới.

Chậm nhất là tới năm 2021, 100% dịch vụ công của các tỉnh phải trở thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bộ TT&TT sẽ tư vấn các tỉnh về cách làm nhanh và tiết kiệm. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tương tác với người dân nhiều hơn, triển khai chính quyền số từ cấp thấp nhất là cấp xã.

Theo khuyến cáo của Bộ TT&TT, các tỉnh cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT theo 4 lớp. Tỉnh cũng cần dành khoảng 1% ngân sách tỉnh hàng năm dành cho CNTT bởi đây là mức trung bình thế giới.

Để chuẩn bị tốt vấn đề nhân lực, các địa phương cần ưu tiên người có chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm để tăng cường cho Sở TT&TT. Cơ quan này chính là hạt nhân để thực hiện chuyển đổi số tại các tỉnh.

chuyen-doi-so-cuoc-cach-mang-toan-dan-h4

Trong quá trình chuyển đổi số, Bộ TT&TT sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh thành, địa phương không chỉ ở việc hướng dẫn, tháo gỡ chính sách mà còn trực tiếp tham gia thông qua các đội phản ứng nhanh hoặc cầu truyền hình trực tuyến. Lực lượng gần 50.000 doanh nghiệp công nghệ trong ngành TT&TT cũng sẵn sàng tham gia giải bài toán chuyển đổi số tại các địa phương.

Về định hướng lâu dài, các tỉnh cần chọn công nghệ là điểm đột phá chiến lược nhiệm kỳ tới, nhất là công nghệ số, từ đó thay đổi mô hình quản trị, mô hình kinh doanh và đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống.

Bộ TT&TT khuyến nghị mỗi vùng cần có một trung tâm chuyển đổi số cho khu vực. Đây là nơi phát triển, đào tạo nhân lực và giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số. Trung tâm này cũng sẽ là nơi thí điểm các chính sách mới, giới thiệu các mô hình chuyển đổi số thành công để từ đó giúp cho việc chuyển đổi số của cả khu vực.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Trọng Đạt – Bình Minh (Ghi)

***************************

TOÀN VĂN BÀI VIẾT CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nhận thức về chuyển đổi số

 

Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động của chính quyền, của kinh tế và của xã hội lên môi trường số. Người lãnh đạo quyết định chuyển đổi cái gì, còn làm việc đó như thế nào thì hãy để cho các nhà chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ số. Tách biệt 2 công đoạn này sẽ làm cho chuyển đổi số dễ hơn và nhanh hơn.

Việc chọn cái gì để chuyển đổi trước thì có thể theo thứ tự sau. Cái nào bắt buộc phải làm thì làm trước, thí dụ như học trực tuyến thời Covid-19. Tiếp đến là cái nào lên môi trường số thì hiệu quả vượt trội, thí dụ dịch vụ công trực tuyến. Và sau đến là cái nào lên môi trường số thì có thể tạo ra các dịch vụ, giá trị mới, thí dụ sàn giao dịch điện tử không chỉ bán quả xoài như trước đây mà còn có thể bán trước cả cây xoài.

Về mối quan hệ giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo có tính đột phá của ứng dụng CNTT. Ứng dụng CNTT thì đã 20-30 năm rồi. Chuyển đổi số thì mới thôi, nó sử dụng các công nghệ mới của cuộc CMCN lần thứ 4, nhất là các công nghệ số, như các nền tảng số thay vì phần mềm riêng biệt, như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, để thực hiện các việc của CNTT một cách nhanh hơn, rẻ hơn, và đặc biệt là tạo ra các dịch vụ mới, giá trị mới, thay đổi cách quản trị xã hội, sản xuất và bán hàng. Tức là khi nói chuyển đổi số thì đã bao hàm ứng dụng CNTT. Tiếp nối, thay thế và ở tầm mức cao hơn.

Về mối quan hệ giữa chính phủ điện tử và chính phủ số. Trọng tâm của chính phủ điện tử là dịch vụ công trực tuyến, công nghệ sử dụng là công nghệ thông tin. Chính phủ số thì không chỉ dịch vụ công lên môi trường số mà còn là tất cả các hoạt động khác của chính phủ cũng lên môi trường số. Công nghệ sử dụng là công nghệ số. Như vậy, chúng ta làm chính phủ số thì đã bao gồm cả chính phủ điện tử.

Loài người đã quen với môi trường thực hàng chục ngàn năm. Chuyển lên môi trường số là thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen là một việc khó. Thay đổi các thói quen là một việc lâu dài. Nhưng thay đổi thói quen lại là một việc không khó, vì nó phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm chính trị của lãnh đạo. Chế độ một đảng lãnh đạo sẽ giúp chúng ta chuyển đổi số nhanh hơn các quốc gia khác. Một đảng lãnh đạo và nhiều doanh nghiệp công nghệ số mạnh sẽ là lợi thế lớn nhất của Việt Nam trong chuyển đổi số, từ đó mà bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng.

 

Chuyển đổi số thì khó nhất là thay đổi nhận thức, là toàn dân cùng lúc chuyển đổi số, là sẵn có công cụ để chuyển đổi số, và sau nữa là không biết mình có đi đúng hướng không, có hiệu quả không. Bộ TT&TT ngay trong tháng 8 này, sẽ ban hành cẩm nang về nhận thức chuyển đổi số cho người dân, cho doanh nghiệp và cho chính quyền.

Trong năm 2020 này, các ban, bộ, ngành và các địa phương sẽ ban hành chiến lược chuyển đổi số của mình. Như vậy là toàn quốc chuyển đổi số. Một cuộc cách mạng toàn dân. Công cụ cho chuyển đổi số chính là các nền tảng. Mỗi tuần, Bộ TT&TT đều ra mắt các nền tảng Việt Nam phục vụ cho chuyển đổi số. Và sau cùng, để biết chúng ta có đi đúng hướng không thì Bộ TT&TT sẽ ban hành bộ tiêu chí về chuyển đổi số, sẽ tiến hành đo đạc và công bố kết quả, công bố xếp hạng chuyển đổi số quốc gia hàng năm.

 

10 kiến nghị chuyển đổi số của Bộ TT&TT với các địa phương

 

1. Về xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, là chương trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là sự tiếp nối, cụ thể hoá NQ 52 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4. Tỉnh uỷ các tỉnh sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, và sau đó, UBND ra chiến lược về chuyển đổi số. Bộ TT&TT cam kết hỗ trợ để các tỉnh ban hành được trong năm nay, năm 2020.

2. Về phát triển hạ tầng số tại tỉnh

Hạ tầng số thì đầu tư không lớn, có thể làm rất nhanh, lại chủ yếu do doanh nghiệp đầu tư, nhưng giá trị và hiệu quả lại rất lớn, nhất là đối với kinh tế số. Các tỉnh cần đẩy nhanh chương trình mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số, triển khai 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh, cũng như sẵn sàng đón làn sóng đầu tư công nghệ cao. Đây là những hạ tầng, nền tảng quan trọng nhất của chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nên cần phải đi trước, càng nhanh càng tốt.

3. Về dịch vụ công trực tuyến

Đẩy nhanh việc đưa dịch vụ công lên trực tuyến. Không làm tuần tự, mà hướng ngay tới mục tiêu 100%. Chậm nhất năm 2021, 100% dịch vụ công của các tỉnh lên trực tuyến mức độ 4. Bộ TT&TT sẽ tư vấn các tỉnh về cách làm nhanh và tiết kiệm.

4. Về triển khai chính quyền số

Không chỉ dịch vụ công mà đồng thời là các hoạt động khác của chính quyền lên môi trường số. Tương tác với người dân nhiều hơn. Mở dữ liệu cho doanh nghiệp tham gia sáng tạo thêm các dịch vụ mới cho người dân. Triển khai chính quyền số từ cấp thấp nhất là cấp xã. Trong tháng 8 này, Bộ TT&TT sẽ ban hành hướng dẫn về chính quyền số, về thí điểm chính quyền số cấp xã, cấp huyện.

5. Về an toàn, an ninh mạng

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số. Để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT, các tỉnh cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT, và thuê doanh nghiệp chuyên trách về an toàn thông tin để bảo vệ hệ thống CNTT của tỉnh, thực hiện bảo vệ 4 lớp theo Chỉ thị 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Về ngân sách dành cho CNTT

Tỉnh dành khoảng 1% ngân sách hàng năm cho CNTT, đây là mức trung bình thế giới. Mức cao là 2%. Hiện tại, các tỉnh chi cho CNTT trung bình là 0,3% ngân sách. Đây là mức thấp, chưa đủ để đẩy nhanh chuyển đổi số.

7. Về nhân lực chuyển đổi số

Tỉnh ưu tiên người có chuyên môn, có tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, để tăng cường cho sở TT&TT, nhất là nhân sự giám đốc sở. Giao cho sở làm hạt nhân để thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh, giao nhiều việc hơn cho sở, nhất là việc khó và thách thức, để sở từ đó mà phát triển, xuất hiện người tài cho tỉnh. Muốn chọn CNTT, chuyển đổi số làm hướng đột phá thì phải có nhân sự đột phá.

8. Về vai trò hỗ trợ chuyển đổi số của Bộ TT&TT

Có việc gì khó khăn cần tháo gỡ trong lĩnh vực TT&TT, thì tỉnh yêu cầu Bộ TT&TT hỗ trợ, càng nhanh càng tốt. Vì Bộ sinh ra là để phục vụ các tỉnh. Bộ không chỉ hỗ trợ về hướng dẫn, về tháo gỡ chính sách, mà Bộ còn có lực lượng phản ứng nhanh, có thể hỗ trợ từ xa qua cầu truyền hình, hoặc trực tiếp vào tỉnh để cùng làm. Lực lượng gần 50.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực TT&TT cũng sẵn sàng tham gia vào các chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Các tỉnh hãy đặt các bài toán, các vấn đề của mình cho giới doanh nghiệp công nghệ, có thể trực tiếp hoặc thông qua Bộ TT&TT.

9. Về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Bộ TT&TT khuyến nghị các tỉnh trong nhiệm kỳ tới chọn đột phá là công nghệ, nhất là công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống KT-XH, thay đổi mô hình quản trị, mô hình kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Dùng báo chí truyền thông để khơi dậy khát vọng hùng cường thịnh vượng, tạo lên sức mạnh tinh thần để tỉnh bứt phá vươn lên. Đầu tư cho TT&TT là không lớn, nhưng giá trị mang lại sẽ là rất lớn.

10. Về trung tâm chuyển đổi số vùng

Bộ TT&TT cũng khuyến nghị các vùng có một trung tâm chuyển đổi số cho khu vực, đây là nơi đào tạo nhân lực chuyển đổi số, phát triển và giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số, thí điểm chính sách mới, giới thiệu các mô hình thành công, nơi tập trung các doanh nghiệp giúp chuyển đổi số cho cả khu vực.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Trọng Đạt – Bình Minh Theo Báo vietnamnet.vn

Link: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/media/bo-truong-nguyen-manh-hung-chuyen-doi-so-la-cuoc-cach-mang-toan-dan-663208.html