NEWS

Thông báo về mặt hàng thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi NATRICLORID 0,9%
15:05 | 30/10/2018
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic xin thông báo mặt hàng thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi NATRICLORID 0,9% kể từ lô 0010818 thay đổi SỐ ĐĂNG KÝ và MẪU MÃ BAO BÌ.