Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng VITAMIN PP 50 kể từ lô 0010423 sẽ thay đổi Số Đăng Ký và có thêm hộp đơn vị (mẫu đính kèm) (SĐK cũ: VD-16528-12; SĐK mới: VD-36125-22 theo QĐ số: 855/QĐ-QLD ngày 30/12/2022)